Güncel

DEPOLAMADA SAS MI, FC Mİ?

Digital video ile uğraşan tüm kurumlar, TV ler, prodüksiyon ve grafik stüdyoları artık depolama birimleri ile çok daha içli dışlı bir hale geldiler. Etrafı artık iyiden iyiye sarmış olan HD formatları, SD versiyonlarına göre en az 5 kat daha fazla yer kaplıyor ve yine aynı oranda daha yüksek hızlara ihtiyaç duyuyor. Bunun sonucu olarak kurumlar daha hızlı ve daha büyük depolama üniteleri satın alıyor ve kullanıyorlar. Depolama üniteleri alırken de daha önce alışık olmadıkları terimlerle karşılaşıyorlar. Disk modelleri, depolama birimin arabirimi ve bunun gibi daha pek çok şey.

SAS, “Serial Attached SCSI” teriminin kısaltılmış hali. Eski olarak kalan SCSI bildiğini gibi paralel bir bağlantı yapısına sahipti. SAS bu yapının seri hale dönüştürülerek geliştirilmiş hali. Paralel yapı demek tek bir veri hattı üzerinde bağlı ve bu veri hattını paylaşan diskler demek oluyor. Seri olan yeni yapıda ise her veri hattı sadece bir disk tarafından kullanılıyor. Böylelikle daha yüksek hızlara ulaşmak mümkün oluyor. FC, “Fibre Channel” terimini kısaltılmış hali. “Fibre” kelimesin duyan pek çok kişi bunu bildiğimiz “fiber” materyali ile karıştırıp bir bağlantı kuruyorlar. FC nin bununla bir ilgisi yok. FC aynen SCSI ve SAS gibi bir protokol ismi ve istendiğinde bakır kablo istendiğinde ise optik kablo ile çalışabiliyor. FC yapıda da aynı SCSI de olduğu gibi paralel bir durum söz konusu ve tek hat üzerinde bulunan diskler bir veri hattı paylaşımı prensibi ile çalışıyorlar.

FC protokolünü destekleyen cihazlar, ara birim kartları, depolama birimleri günümüzde 8Gb/sn. gibi hızlara ulaşmış durumdalar. Bu değer hattın teorik band genişliğini veriyor doğal olarak. Pratikte bu değerlere ulaşmak epeyce zor olsa da yine de bu teknolojinin olanakları konusunda bir fikir veriyor. SAS protokolünde ise şu an standart arabirim hızı 3Gb/sn. olmuş durumdadır. Tek bir disk bağlanması halinde bu hız yeterli olsa da, depolama birimlerinde çokca disk bulunduğu göz önüne alınırsa bu hızın yetersizliği ortaya çıkar. Bu nedenle SAS arabirimine sahip arabirim kartları ve depolama birimleri infiniband denen yapılar kullanırlar. Basit anlatımıyla bu yapılar birden fazla SAS arabirim aynı anda kullanılması olarak düşünülebilir. Endüstri genelde bu arabirimlerde 4 adet SAS bağlantısı kullanır ve bunu 4x olarak adlandırır. Bu sayede teorik bant genişliği 12Gb/sec’e çıkar ki bu FC nin de üstünde bir rakamdır.

Burada bahis ettiğimiz SAS ve FC arabirimler depolama ünitelerinin sistemlere bağlanmasında kullanılan arabirimlerdir. Bu bağlantılar için SAS da genelde infiniband bakır kablolar, FC de ise optik kablolar kullanılır. Ayrıca sistemlerde bu bağlantıların yapılabilmesi için HBA(Host Bus Adapter) denen arabirim kartları kullanılır. Bunun dışında depolama ünitelerinin içlerinde bulunan diskler ise farklı arabirimlere sahip olabilmektedirler. Diskler SAS, SATA veya FC arabirime sahip olabilirler. Diskler hemen hemen aynı teknoloji ile üretildikleri için arabirimleri onların hızları hakkında net fikir vermez. Diskin hızını daha çok üreticinin koyduğu kriterleri ile dönüş hızları belirler. Büyük kapasiteli diskler küçük kapasiteli olanlara göre daha hızlıdır. Fiziksel olarak büyük diskler küçük olanlara göre daha hızlıdır. Daha hızlı dönen diskler daha yavaş dönenlere göre daha hızlıdır.

Bütün bu açıklamalardan sonra işin ekonomik tarafına gelince SAS teknolojisi FC teknolojisine göre daha ekonomik bir teknolojidir. SAS diskler FC disklerden, SAS arabirim kartları FC arabirim kartlarından, SAS depolama birimleri FC depolama birimlerinden ve SAS kablolar FC kablolardan daha ekonomiktir. Bu nedenle kurgu sistemleri depolama birimleri olarak genelde SAS yapıları tercih ederler. FC ise kendine has özellikleri ile sunucu uygulamalarında daha fazla tercih edilmektedir. FC nin en temel tercih sebeplerinden biri de çok uzun mesafeli kablo kullanılabilmesidir. SAS kablo bakır olmasından dolayı birkaç metre mesafeyi geçemezken, FC optik kablolar kilometrelerce mesafelere ulaşabiliriler.

Yapılacak en akıllı iş her iki teknolojinin sağladığı avantajları göz önünde bulundurarak ihtiyaca en uygun teknoloji ile çalışmaktır.