Güncel

PERA FİLMde VIDEOARDE

Pera Film’de VIDEOARDE
Latin Amerika ve Karayipler’de
Eleştirel Video Sanatı / 7 – 9 Ekim 2011
Pera Film, ekim ayına Videoarde: Latin Amerika ve Karayipler’den Eleştirel Video Sanatı programı ile başlıyor. 7-9 Ekim 2011 tarhiler arasında düzenlenen program, küratör Laura Baigorri’nin Latin Amerika ve Karayipler’de 2008-2011 yılları arasında AECID (Uluslararası İspanyol İş Birliği ve Geliştirme Ajansı) ve Cervantes Enstitüsü desteğiyle geliştirdiği üç bölümden oluşuyor: Erkekler, Kurtlar ve Erkekler, Hayati Alan ve Benim Yolum: Yerel Hayatta Varlığını Sürdürme Dersleri.

7 Ekim’de başlayacak program kapsamında, Küratör Laura Baigorri 8 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da bir konferans verecek

Videoarde: Latin Amerika ve Karayipler’den Eleştirel Video Sanatı
Programın amacı, direnişin tek yolunun görünürlük olduğunun aktarılmasına dayanıyor. Bu seçki, eleştirel sanatın erişim alanını ve yeterliliğini, bir yandan da bu alanda çalışan sanatçının ahlaki sorumluluğunu, kendini temsil edebilme konusundaki becerik(siz)liğini, sosyal ve politik konuları kapsayan çalışmalardaki onaylanma gereksinimini, Latin Amerika sanatının ve sanatçılarının uluslararası sahnedeki rollerini ve son olarak da küratörün kendi çalışmasını uluslarötesi bağlamda ele alabilme meşrutiyetini sorgulamamıza neden oluyor.

Videoarde’de yer alan çalışmaların tamamı, sosyal alanın değişimi ve dolayımlamasına yerleştiriliyor. Bu çalışmalar kimi zaman günlük yaşam ile yüzleşmek için tuhaf yöntemler içerirken, kimi zaman da politika, tarih ve bellek, kimlik, sosyal kriz, şiddet, maçoluk, seks, din, sınır ve göç, kentsel alan ve sanat gibi önemli konuları inceliyor. Programda, Meksika, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kosta Rika, Guatemala, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Ekvator, Bolivya, Venezüella, Kolombiya, Peru, Brezilya, Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’dan farklı sanatçıların 32 adet videosu bulunuyor. Bu çalışmalar üç farklı program çerçevesinde bir diyalog başlatmayı hedefliyor: Erkekler, Kurtlar ve Erkekler, Hayati Alan ve Benim Yolum: Yerel Hayatta Varlığını Sürdürme Dersleri.

Program Küratörü Laura Baigorri
Konferans 8 Ekim Cumartesi, 16:00
Laura Baigorri, Barcelona Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde profesör. Üzerine yoğunlaştığı alan ise Sanat ve Yeni Medya. Baigorri, eğitim ve öğretim deneyimine ek olarak, araştırma, eleştiri, küratöryel çalışmalar ve internet üzerinden yürütülen çeşitli projeler için de çalışıyor. İnternette sanat ve eylem, video sanatı ve oyun sanatı hakkında makaleleri bulunuyor.

Filmler, 5 TL müze giriş biletiyle izlenebilir.
Konferans İspanyolca dilinde Türkçe simültane ile gerçekleşecektir.
Konferans ücretsiz.

Pera Müzesi